• Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 11:35
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article
 • Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 20:03
  Thanos_Gr_4 earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 20:02
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 19:45
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 21:27
  Thanos_Gr_4 earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 21:25
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 18:33
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Like Posts
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 18:33
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Like Posts
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 18:33
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Like Posts
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 18:02
  Thanos_Gr_4 earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 18:02
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 17:53
  Thanos_Gr_4 earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 17:49
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Παρασκευή, 05 Οκτώβριος 2018 14:37
  Thanos_Gr_4 earned 15 points
  Updates profile
 • Παρασκευή, 05 Οκτώβριος 2018 14:36
  Thanos_Gr_4 earned 15 points
  Updates profile
 • Τρίτη, 02 Οκτώβριος 2018 13:49
  Thanos_Gr_4 earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Τρίτη, 02 Οκτώβριος 2018 13:48
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Τρίτη, 02 Οκτώβριος 2018 13:44
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Σάββατο, 29 Σεπτέμβριος 2018 10:56
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 14:22
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 14:16
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Post a new update
 • Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 14:16
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Upload photo
 • Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 14:14
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Update your avatar
 • Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 14:13
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Post a new update
 • Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 14:13
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Upload photo
 • Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 14:08
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Update your avatar
 • Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 14:02
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Post a new update
 • Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 14:02
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Upload photo
 • Δευτέρα, 16 Ιούλιος 2018 03:45
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article
 • Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018 19:46
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article
 • Σάββατο, 30 Ιούνιος 2018 02:34
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article
 • Σάββατο, 30 Ιούνιος 2018 02:33
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article
 • Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2018 22:24
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Like Posts
 • Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2018 22:24
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Like Posts
 • Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2018 13:52
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Update your avatar
 • Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2018 13:51
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Update your avatar
 • Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2018 13:51
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Upload photo
 • Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2018 13:50
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Upload photo
 • Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2018 13:47
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Update your avatar
 • Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2018 13:47
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Upload photo
 • Πέμπτη, 03 Μάιος 2018 14:34
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Πέμπτη, 03 Μάιος 2018 11:41
  Thanos_Gr_4 earned 2 points
  Being followed by another user on the site
 • Πέμπτη, 03 Μάιος 2018 11:41
  Thanos_Gr_4 lost 2 points
  Unfollowed by users who were following your profile
 • Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 18:38
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2018 17:01
  Thanos_Gr_4 earned 15 points
  Updates profile
 • Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2018 17:00
  Thanos_Gr_4 earned 15 points
  Updates profile
 • Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 22:42
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 22:42
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 22:41
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read a conversation
 • Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2018 02:05
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article
 • Τετάρτη, 03 Ιανουάριος 2018 22:24
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2017 23:04
  Thanos_Gr_4 earned 15 points
  Updates profile
 • Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2017 01:52
  Thanos_Gr_4 earned 15 points
  Updates profile
 • Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 21:08
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article
 • Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2017 11:23
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2017 02:18
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Παρασκευή, 08 Σεπτέμβριος 2017 00:15
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Παρασκευή, 01 Σεπτέμβριος 2017 11:14
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article
 • Τρίτη, 22 Αύγουστος 2017 15:50
  Thanos_Gr_4 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Σάββατο, 15 Ιούλιος 2017 15:41
  Thanos_Gr_4 earned 1 points
  Read Article